Porto, čb fotografija, 17.7 cm x 12.7 cm, 2012

Svetleča površina papirja je ločnica, so vrata med sedanjostjo in preteklostjo, med tukaj in tam, med ugodjem in tesnobo. Vrata v svet skozi katera ni vstopa. Črno-bela fotografija Porto je bila posneta na Portugalskem v mestu Porto. Vrata v Portu. Vrata v Vratih.

................

................

Subjekt

................

................

Slike

Fotografije: Matija Brumen in Small but Dangers; Slike: Small but Dangers, 2012

Fotografija leta 2013 – 2. nagrada, Emzin Ljubljana.

Fotografije Slike so obravanavane kot ne-multimedijski projekt. Ne gre zgolj za fotografije, gre za dva izjemno različna medija, katerih prisotnost ima različen predznak. Če je fotografija pozitivno prisotna, je slika na fotografiji prisotna negativno. Pokaže se, da je negativna, oziroma navidezna prisotnost fotografiranega objekta izjemno močna. Njegov »govor« je prek podobe podobe ojačan.

<< nazaj